Integritetspolicy

 

Härdin Pizzeria

uppdaterat 8.9.2020

 

1. Ansvarig organisation

Härdin Pizzeria
Tegelbruksgatan 46, 65100 Vaasa

Ansvarsperson inom organisationen

Härdi Osman Ahmad, Ägare

Kontaktuppgifter:
044 2445721
pizza@hardin.fi

 

2. Registrets namn

Härdins pizzerias kund – och marknadsföringsregister

 

3.Registrets användningsyfte

Personuppgifter behandlas vid beställning, fakturor, kontakter, frågor, kundförfrågningar, rapporter, marknadsföring och andra kundservice – relaterad åtgärder i samband med administratören.

Registret behandlas köp- och transaktionsinformation samt platsinfo kan användas för marknadsföringsaktiviteter och kundkommunikation.

 

4.Registrets innehåll

De grupper av personer vars information behandlas företagets kunder, kundkontakter, personer som varit i kontakt med företaget, personer som har deltagit i företagets evenemang och personer som har beviljat marknadstillståndet. Registret kan behandla information som är nödvändig för den avsedda användningen såsom :

a. grunduppgifter som namn och kontaktuppgifter

b. kundrelationsinformation

c. Information om beteendet på företagets webbplats.

Endast anställda har rätt att behandla kunddata och använda systemet som innehåller personuppgifter för sitt arbete. Varje användare har sitt egna användarnamn och lösenord för systemet. Informationen samlas in i databaser som är skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns låsta i utrymmen och kan endast nås av vissa förutbestämda personer. Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för det ändamål för hur personuppgifterna används. Registeransvarige ska regelbundet bedöma behovet av datalagring med beaktande av tillämplig lagstiftning. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder för att säkerställa personuppgifterna inte är oförenliga, föråldrade eller felaktiga, utan vid behov korrigera eller radera sådana personuppgifter utan dröjsmål.

 

5. Registrets informations lovande

Registerinformation kan delas inom Härdin Pizzeria och delas med dess underleverantörer.

Vi ger aldrig ut din information med tredje part som inte har rätt att få tillgång till din information. För att köra beställningssystemet hämtar vi dock tjänster från utvalda tjänsteleverantörer och ger dem viss information med begränsad och strikt kontrollerad åtkomst. Ett exempel på detta är vår reklambyråpartner.

 

6. Förvarningstid

Vi förvarar din personliga information så länge som det behövs för att uppfylla syftet med registret.

Dessutom kan viss information lagras längre i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, såsom redovisning och konsumenthandel.

Vi använder informationen endast för det syftet, som vi samlat in uppgifterna för.

 

7. Rättigheter

Den registrerande har rätt att begära registeransvarige att får tillgång till personuppgifterna som berör honom eller henne och rätt att begära rättelse eller radering av sådana uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandling, rätten att överföra data från ett system till ett annat system. (i vissa fall) och den registrerades rätt att klaga till tillsynsmyndigheten.

Från fall till fall kan det finnas behov av att informera den registrerande om rätten att invända mot behandlingen när som helst och utan kostnad (Inklusive profilering vad gäller direktmarknadsföring) eller / och ha rätt att invända mot automatisk beslutsfattande

i enlighet med dataskyddsförordningen (25.5.2018 ) har den registrerade rätten att invända mot eller begära en begränsning av behandlingen av hans eller hennes uppgifter och att lämna in ett klagomål mot behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

 

 

Den här bilagan är baserad på Finska dataskyddslagen ( RP 9/2019/ och den allmänna EU-dataskyddsförordningen (2016/679).

 

 

 

Google Analytics

Vi använder Google Analytics. Det här är Googles Icn´s webbanalystjänst (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ”Google”). Den information som genereras av Google Analytics- kakan, om din användning av webbplatsen, skickas vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. IP-adressigenkänning är aktiverat på våra webbplatser, så Google-användarnas IP-adresser kommer att förkortas i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till Google’s server i USA och förkortas där. Google använder denna information för våra räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att rapportera webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till din användning av webbplatsen och användningen av Internet. IP-adressen som tillhandahålls Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att associeras med annan Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras med en liknande inställning i din webbläsarprogramvara. Observera dock att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också hindra Google från att samla in och bearbeta cookie-relaterad information relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt här..

Läs mer om användningen av kakor här.