TIETOSUOJASELOSTE

 

Härdin Pizzeria

Päivitetty 8.9.2020

 

1. Rekisterin pitäjä

Härdin Pizzeria
Tiilitehtaankatu 46, 65100 Vaasa

Vastuullinen henkilö organisaatiossa

Härdi Osman Ahmad, omistaja

Yhteystiedot:
044 2445721
pizza@hardin.fi

2. Rekisterin nimi

Härin Pizzeria:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää markkinointitoimenpiteisiin ja asiakasviestintään.

4. Rekisterin sisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoa käsitellään, ovat yrityksen asiakkaat, asiakkaiden yhteyshenkilöt, yritykseen yhteydessä olleet henkilöt, yrityksen tapahtumiin osallistuneet henkilöt ja markkinointiluvan antaneet henkilöt.

Rekisterissä voidaan käsitellä käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten

a) perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot

b) asiakkuussuhteeseen liittyvät tiedot

c) tiedot käyttäytymisestä yrityksen verkkosivuilla

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidystä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja, vaan rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

5. Rekisterin tietojen luovutus

Rekisteritietoja voidaan jakaa Härdin Pizzeria:n sisällä sekä jakaa alihankkijoidensa kanssa.

Emme koskaan anna tietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole oikeutta saada tietojasi. Kuitenkin tilausjärjestelmän pyörittämistä varten hankimme palveluja valituilta palvelun tarjoajilta ja annamme heille, osaan tiedoista, rajoitetun ja tiukasti valvotun pääsyn. Tällaisesta ovat esimerkkinä mainostoimistokumppanimme.

6. Varastointiaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Käytämme tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, johon olemme tiedot keränneet.

7. Oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietyissä tapauksissa) sekä rekisteröidyn oikeudesta tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tapauskohtaisesti voi olla tarvetta informoida rekisteröidyn oikeudesta, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä (ml. profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin) ja/tai rekisteröidyllä on oltava oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

 

Tämän kuvauksen sisältö perustuu Suomen tietosuojalakiin (RP 9/2018) ja EU: n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679).

 

 

 

Google Analytics

Käytämme Google Analyticsia. Tämä on Google Inc.:n verkkoanalyysipalvelu (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ”Google”). Google Analyticsin evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi lähetetään yleensä ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa. IP-osoitteen tunnistamattomuus on aktivoitu verkkosivustoillamme, joten Google-käyttäjien IP-osoite lyhennetään etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa valtioissa Euroopan talousalueella. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen verkkosivuston käyttösi verkkosivujen toiminnan raportointiin ja tarjotakseen meille muita palveluita, jotka liittyvät verkkosivustojen käyttöön ja internetin käyttöön. Google Analyticsille osana Google Analyticsia toimitettavaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimen ohjelmiston vastaavan asetuksen avulla; huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston toimintoja täysimittaisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeestä syntyneitä tietoja, jotka liittyvät sivuston käyttöösi (IP-osoitteesi mukaan lukien) asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavissa tästä.

Lue lisää evästeiden käytöstä tästä.